„Сьомгата на съмнението“

Да, логичният въпрос веднага би бил, защо първо не пиша за Пътеводителя, ще дойде и това време, но сега искам да представя, една забавна (разбира се, та това е Дъглас Адамс) книжка, събрала в себе си извадки от компютъра на автора, показваща ни още колко неиздадени неща е оставил след себе си. Това е сборник…